Ochrona prywatnościRODO

Dane osobowe w zbiorach publicznych

5 minut czytania

Czasami Twoje dane osobowe mogą pojawić się w Internecie i mogą zostać upublicznione bez Twojej zgody, a sprzeciw do ich publikacji, przetwarzania, czy żądanie ich usunięcia będzie nieskuteczne. Zdziwisz się, że może być to całkowicie zgodne z prawem oraz RODO.

Istnieje wiele sytuacji, w których to się zdarzy. Zazwyczaj związane jest to z Twoją inną działalnością nie związaną bezpośrednio z Internetem.

Większość informacji, rejestrów i zbiorów tworzona przez podmioty publiczne oraz / lub jako wymóg ustawowy, są traktowane jako informacje sektora publicznego. Najczęściej są one jawne. Wiele z tych jawnych danych podlega także obowiązkowi publikacji. Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, dane publiczne w tym często dane osobowe mogą być powielane, kopiowane, przechowywane, przetwarzane oraz ponownie udostępniane bez większych ograniczeń.

Poniżej przedstawiam wybrane zbiory danych publicznych, zawierających dane osobowe, które są publikowane on-line na stronach różnych Urzędów Państwowych. Dostęp do niech jest nieograniczony, a co za tym idzie, informacje tam umieszczane są automatycznie powielane w sieci Internet. (Zobacz wpis o dystrybucji danych w sieci)

Musisz także wiedzieć, że większość poniższych zbiorów i rejestrów publikujących dane osobowe nie działa na podstawie Twojej zgody. Możliwość usunięcia takich danych jest znacząco utrudniona a i wręcz często niemożliwa, co jest nota bene zgodne z RODO. Może się ono odbyć zazwyczaj wyłącznie na podstawie wyroku sądowego i tylko wyłącznie jeśli będziesz posiadał odpowiednie uzasadnienie, ponieważ dobro społeczne zapewniane przez publikację tych danych jest w takich przypadkach nadrzędne nad dobrem osoby, której dane dotyczą.

Prowadzenie Działalności Gospodarczej lub spółki cywilnej

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz być pewien, że Twoje dane osobowe wraz z miejscem prowadzenia działalności (najczęściej miejscem zamieszkania) zostaną opublikowane w sieci Internet i staną się publicznie dostępne, powielane, ponownie publikowane czy przetwarzane w wielu systemach informatycznych.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Baza ta jest dostępna nieodpłatnie dla każdego obywatela. W udostępnianym zakresie danych znajdują się niemal wszystkie informacje podawane podczas zakładania firmy. Co więcej, w publikowanych danych znajduje się także historia wpisu. Jeżeli kiedykolwiek jako miejsce prowadzenia działalności podawałeś swój adres zamieszkania, znajdzie się on w historii.

Ponadto, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione publicznie w portalu Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, która zaczęła działać od 1 września 2019 r. We wskazanym wykazie, oprócz twoich danych osobowych w postaci Imienia, Nazwiska, adresu prowadzonej działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania, numeru NIP, numeru REGON pojawi się także Twój indywidualny numer rachunku bankowego służącego do rozliczeń VAT.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, Twoje dane znajdą się również w bazie REGON prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Reprezentacja spółek lub organizacji pozarządowych

Jeżeli jesteś reprezentantem spółki, spółki Skarbu Państwa, Podmiotu publicznego, organizacji samorządowej, fundacji lub innej organizacji pozarządowej i pełnisz rolę prezesa, dyrektora jesteś członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu lub reprezentujesz podmiot w finansowych sprawozdaniach rocznych, Twoje dane osobowe zostaną opublikowane w rejestrach publicznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa.

Dane te są ogólnie dostępne m.in. w serwisie Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W zakresie udostępnianych danych są m.in. KRS czy sprawozdania finansowe. Poza imieniem i nazwiskiem zostanie także opublikowany Twój numer PESEL.

Lekarze, Lekarze Dentyści, Pielęgniarki, Położne i Fizjoterapeuci

Jeżeli reprezentujesz jeden z powyższych zawodów, Twoje dane osobowe zostaną upublicznione w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Centrum e-Zdrowia.

Adwokaci, Radcy Prawni, Komornicy i Notariusze

Jeżeli jesteś adwokatem Twoje dane osobowe zostaną upublicznione w serwisie Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich prowadzonym przez Adwokaturę Polską włącznie z adresem kancelarii oraz danymi kontaktowymi.

Jeżeli jesteś radcą prawnym Twoje dane osobowe zostaną upublicznione w Rejestrze Radców prowadzonym przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Jeżeli jesteś komornikiem Twoje dane osobowe zostaną upublicznione w Rejestrze Komorników prowadzonym przez Krajową Radę Komorniczą wraz danymi adresowymi oraz kontaktowymi.

Jeżeli jesteś notariuszem Twoje dane osobowe zostaną upublicznione w Rejestrze Notariuszy prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną wraz danymi adresowymi oraz kontaktowymi.

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych

Jeżeli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jej nie prowadząca, bądź jako wspólnik spółki cywilnej dostarczałeś towary lub usługi do podmiotów sektora publicznego, w szczególności w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, możesz być pewny, że Twoje dane osobowe włącznie z adresem zamieszkania lub adresem prowadzenia działalności gospodarczej zostały upublicznione oraz skopiowane i powielone przez dziesiątki serwisów internetowych.

Wszystkie wyniki postępowań publicznych – tych w obszarze PZP jak i poniżej progów stosowania Ustawy z pewnością znajdą się na stronach www lub stronach Biuletynów Informacji Publicznej zamawiających. Nakłada na nich taki obowiązek Ustawa PZP.

Jeżeli uczestniczyłeś w postępowaniu publicznym (przetargu), powyżej progów stosowania Ustawy i poniżej progów Unii Europejskiej, twoje dane wraz z adresem zostaną opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych.

Jeżeli uczestniczyłeś w postępowaniu publicznym (przetargu), powyżej progów Unii Europejskiej, twoje dane wraz z adresem zostaną opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej prowadzonym przez Unię Europejską.

Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Jeżeli uzyskałeś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej niezależnie od programu operacyjnego, Twoje dane zostaną oficjalnie ujawnione i opublikowane na stronie organizatora konkursu w wynikach naboru.

W przypadku wydawania środków z dofinansowania, każdy beneficjent musi także opublikować ogłoszenie konkursowe na zakup usług lub dostawy w Bazie konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, co jest równoznaczne z opublikowaniem Twoich danych osobowych w tym adresu i danych kontaktowych.

Własność nieruchomości z księgą wieczystą

Jeżeli jesteś lub byłeś właścicielem nieruchomości z wpisem do księgi wieczystej, Twoje dane w postaci Imienia i Nazwiska wraz z numerem PESEL będą dostępne publicznie w serwisie Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o ile ktoś będzie znał numer księgi wieczystej. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że część serwisów kopiując dane z Rejestru udostępnia wyszukiwanie po lokalizacji lub po właścicielach, co do czego można potencjalnie mieć wątpliwości w kontekście zgodności z RODO, ale taka praktyka jest dość powszechna.

Rejestr osób Zaginionych lub poszukiwanych

Jeżeli kiedykolwiek zaginiesz lub będziesz poszukiwany przez policję, Twoje dane osobowe wraz z wizerunkiem lub podobizną mogą zostać umieszczone w Rejestrze Zaginionych prowadzonym np. przez Fundację ITAKA lub na stronach Policji. Dane takie mogą być następnie ponownie publikowane przez inne serwisy w sieci.

Rejestr Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym

Jeżeli kiedykolwiek byłeś(aś) skazany lub będziesz skazany za przestępstwa na tle seksualnym, najprawdopodobniej zostaniesz umieszczony dożywotnio w Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


87 posty

O autorze
Kierownik projektów IT oraz koordynator ds. cyberbezpieczeństwa. Hobbystycznie prowadzę kilka serwisów internetowych oraz blogi. Moje główne zainteresowania to: zarabianie przez internet, sposoby monetyzacji serwisów internetowych, dochód pasywny, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, prywatność i ochrona danych osobowych, polityki publiczne w szczególności polityki zdrowia publicznego.
Artykuły
Powiązane wspisy
Artykuły partnerskieUsługi IT

Tani hosting bez tajemnic. 5 pułapek hostingu stron WWW

3 minut czytania
Wybierając hosting, musisz zwrócić uwagę na szereg kwestii. Pamiętaj też, że nie zawsze oferta, która na pierwszy rzut oka wydaje się idealna,…
RODO

Niszczenie dokumentów zgodne z RODO

7 minut czytania
RODO to rozporządzenie budzące mieszane odczucia w przedstawicielach firm, przede wszystkim przez dużą ilość zmian, jakie związane były z ich wprowadzeniem. Wprowadzenie…
Cyberbezpieczeństwo

Polacy a cyberbezpieczeństwo: Wielkie deklaracje i trudna rzeczywistość

6 minut czytania
Niemal jednogłośnie przyznajemy, że ochrona prywatności i bezpieczeństwo w sieci są dla nas istotne. Niestety, ze świadomością realnych zagrożeń wśród Polaków jest…
Zapisz się do naszego Newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych i aktualizowanych skryptach, narzędziach oraz wpisach.

×
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo podczas zakupów on-line