Poniższy generator RODO umożliwia stworzenie dokumentu, zawierającego informacje wymagane przez RODO. Zawiera wszelkie informacje dotyczące Administratora, sposobu przetwarzania danych i prawach osób, których dane są przetwarzane, wymagane przez RODO. Są one przedstawione w sposób zwięzły, zrozumiały i przejrzysty, umożliwiające spełnienie obowiązku informacyjnego RODO.

Wiele interpretacji prawniczych wskazuje, że samo zamieszczenie niezbędnych informacji o sposobie przetwarzania danych w formie Regulaminu lub Polityki Prywatności nie jest formą jakiej wymaga RODO. Taka informacja powinna być skrótem tego, co szczegółowo opisane jest w Polityce Prywatności. Poniższy generator to umożliwia.

Jeżeli chcesz wygenerować Regulamin lub pełną Politykę Prywatności skorzystaj z jednego z poniższych generatorów:

Powyższe generatory udostępniamy niezmiennie bezpłatnie i z prawem do dowolnej modyfikacji treści i kodu.

Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator Serwisu zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zgodność poniżej wygenerowanej treści, ze stanem faktycznym i realizacją procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych w serwisie, który publikuje poniżej wygenerowane treści.

Poniższe narzędzie służy wyłącznie wsparciu osób tworzących odpowiednie zapisy do swoich serwisów, które są zobowiązane do przeczytania i aktualizacji wygenerowanych treści, jeśli zajdzie taka potrzeba. To właściciele poszczególnych serwisów internetowych są odpowiedzialni za przestrzeganie zapisów i regulaminów, które publikują.
Udzielenie zgody na dowolne, nieodpłatne wykorzystanie treści.
Administrator serwisu NETY.pl udziela niewyłącznej, nieodpłatnej zgody na wykorzystanie treści wygenerowanej przy pomocy poniższego narzędzia, zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych. Dopuszcza się dokonywanie dowolnych modyfikacji treści w tym dodawania, usuwania, modyfikacji i zmiany atrybutów odnośników w wygenerowanym dokumencie.
Nie wymaga się zamieszczania jakiejkolwiek informacji zwrotnej o autorze tekstu, czy generatorze z którego on pochodzi.

Enjoy!

Informacje o stronie:

Nazwa serwisu:
Adres URL serwisu:

URL Polityki Prywatności:
Wprowadź tu odnośnik do podstrony na swojej stronie, na której umieszczona jest Polityka Prywatności

Właściciel serwisu:

Typ właściciela:


Nazwa Podmiotu:

Adres prowadzenia działalności:

NIP:

KRS:

Adres e-mail do kontaktu:

Tel. do kontaktu:

 

Inspektor Ochrony Danych

Czy Inspektor Ochrony danych został powołany:

Imię i nazwisko Inspektora:

Adres e-mail inspektora:

Tel. do kontaktu:

Adres korespondencyjny:

Pozyskiwanie danych osobowych:

Źródło pozyskania DANYCH OSOBOWYCH:Podaj źródła oddzielone średnikiem średniku:

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Wskaż zakres danych:Usługi / elementy dostępne na stronie:

Formularze:

Adres url do formularza:


Społecznościowe:Dostęp do danych przez podmioty trzecie:

Z jakich usług zewnętrznych korzystasz w kontekście prowadzenia serwisu www?Sposób przetwarzania danych

Dane Osobowe podane przez Użytkowników:
Będą przekazywane poza Unię Europejską:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

RODO:Realizacja praw Użytkowników

Prawo dostępu do danych osobowych:Prawo do sprostowania danych osobowych:


Prawo do usunięcia danych osobowych:


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:


Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych:


Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:


Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora?

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


Kod HTML do umieszczenia na stronie www

KOD HTML ZOSTAŁ SKOPIOWANY DO SCHOWKA!
Jeśli podobają Ci się nasze darmowe narzędzia, może polubisz naszą stronę w serwisie FACEBOOK?
Bądź na bieżąco z informacjami o nowych narzędziach i artykułach, które tam publikujemy!

Jeśli chcesz, możesz też zapisać się do naszego NEWSLETTERA:


Otrzymuj powiadomienia o nowych i aktualizowanych skryptach, narzędziach oraz wpisach.